Pitanje: Kako pojedinac može da stvarno zna kakva je Božja Volja za njega?
Šri Činmoj: Božja Volja u pojedincu je nešto što se razvija, kao mišić koji postaje, jak, jači, najjači. Božja Volja je da neki pojedinac oseti da postoji nešto stalno, trajno, zauvek. Kad pojedinac dostigne ovaj nivo, on će znati i šta je Krajnja Božja Volja. Božju Volju možemo znati po osećaju trajnog zadovoljenja koje nam donosi. Sve što je večno, sve što je besmrtno, sve što je božansko - to je Božja Volja. Iako Bog radi sa Večnošću, On nije ravnodušan ni na sekundu. Jer iz sekunde, dve sekunde, tri sekunde mi ulazimo u Beskonačnost i Večnost. Hajde da probamo da osetimo Božju Volju u svakoj sekundi.

Zar Bog ne zna šta nam treba? Zar duhovni Učitelj ne zna šta nam treba? Neizostavna je dužnost duhovnog Učitelja da nam da moć srca i duhovnu svetlost kako bismo imali slobodan pristup beskrajnom nebeskom Blaženstvu. Bog je onaj ko zna najbolje. A Bog nam je dao dušu, ili duhovnog Učitelja. Nije lako svakom da ima direktan kontakt sa Apsolutnim Svevišnjim. Onda Bog kaže: „Uzmi mog predstavnika, dušu. Ako ne možeš da vidiš dušu ili da razgovaraš sa dušom, onda uzmi duhovnog Učitelja za svog vodiča“.

Pitanje: U tvojoj pesmi 'Bhulite Diyona', od Svevišnjeg se traži da nam ne dozvoli da Ga zaboravimo ni u životu ni u smrti. Da li je moguće da se zaboravi na Svevišnjeg u svetu duša?

Šri Činmoj: Ovde na zemlji mnogi ljudi su zaboravili obećanja koja su dali Bogu i svojoj sopstvenoj božanstvenosti. Isto tako, i u svetu duša postoji Božija Svest, ali koliko duša se seća? Posle šest godina, većina duša mora da se vrati na zemlju. Neke ne žele da dođu, ali su primorane. Ako dobiju Božju posebnu Milost ili posebnu milost svog Učitelja, mogu u svetu duša da ostanu duže. Inače, obična ljudska bića moraju da se vrate, zato što čak i kad su u svetu duša ne rade ništa za Boga ili za svoj duhovni napredak.

 

Mi sumnjamo u Boga upravo zato što smatramo da je On nevidljiv. Sumnjamo u Njega jer mislimo da je On nečujan. Sumnjamo u Njega zato što mislimo da je neshvatljiv. A šta smo preduzeli da bismo Ga videli? Da bismo Ga čuli, šta smo preduzeli? Da bismo Ga razumeli, šta smo preduzeli?

Pitanje: Pošto je Svevišnji potpuno svestan svih naših potreba, zašto je onda potrebno moliti se?

Šri Činmoj: Ako dobiješ nešto zahvaljujući molitvi, to samo daje dodatnu vrednost tome što dobijaš u životu. Možeš da kažeš svetu: „Molio sam se za to. Zato sam to i dobio". Dete je gladno i kaže majci: „Gladan sam". Tada majka nahrani dete. Onda će dete moći da kaže svetu: „Vidite kako sam blizak sa svojom majkom". Da, majka bi svakako nahranila dete, ali činjenica da je ono tražilo, a majka poslušala njegov zahtev, čini ga radosnim. To znači da mu je ona na raspolaganju. Zbog svoje unutrašnje povezanosti i bliskosti sa majkom, dete može da zatraži od majke da mu pomogne.

Još članaka...