Bog zna šta nam je potrebno

Zar Bog ne zna šta nam treba? Zar duhovni Učitelj ne zna šta nam treba? Neizostavna je dužnost duhovnog Učitelja da nam da moć srca i duhovnu svetlost kako bismo imali slobodan pristup beskrajnom nebeskom Blaženstvu. Bog je onaj ko zna najbolje. A Bog nam je dao dušu, ili duhovnog Učitelja. Nije lako svakom da ima direktan kontakt sa Apsolutnim Svevišnjim. Onda Bog kaže: „Uzmi mog predstavnika, dušu. Ako ne možeš da vidiš dušu ili da razgovaraš sa dušom, onda uzmi duhovnog Učitelja za svog vodiča“.
Šta jadni Bog može? Sam Bog ne može da vam se približi jer ne vidite gde se On krije. Potom dolazi duša, direktni Božiji predstavnik. Vi ne znate gde je duša. Knjige i duhovni Učitelji su vam rekli da je duša u srcu. Ali, u vašem srcu je kao u velikom supermarketu. Tu hoćete nešto, ali se potpuno izgubite. Lutate s jedne na drugu stranu. Stvar koju tražite jeste dostupna, ali je to ogroman supermarket i vi ne možete da je nađete.
I šta onda činite? Obratite se šefu ili nekom od radnika. Ta osoba će vam odmah pokazati stvar koju tražite. Ta osoba nije niko drugo do vaš Učitelj. Vaš Učitelj će vam reći: „Hoćeš da nađeš svoju dušu? Gledaj. Eno je tamo“. To unutrašnje blago je vaše, a ne moje. Ali, ono je zaključano u sefu vašeg srca, a vi ne možete da nađete ključ.
Uloga učitelja je da vam pomogne u traženju ključa. On bolje vidi od vas, zato što je on ostvario Najviše. Zato on gleda tamo i ovamo, dok ne ugleda ključ. Onda vam da ključ. On ga ne prisvaja. On kaže: „Uzmi ključ. Tvoj je. Otvori sef svoga srca i onda možeš da vidiš šta imaš“. Na vaše najveće iznenađenje, u sebi vidite najlepši, najskuplji dijamant. Taj dijamant je vaša duša.
Ne možete reći da duša ne postoji samo zato što je ne vidite. Samo zato što ne vidite kako Učitelj deluje u unutrašnjem svetu – ne vidite njegovu okultnu moć i duhovnu moć – ne možete reći da on nema te moći. Izgradite svoj život isključivo na veri da je vaš Učitelj pravi i da je vaša duša nesumnjivo stvarna. Bog je stvaran, bez obzira što ga vi niste ostvarili.
Ako primenite pozitivan pristup – da je duša stvarna, da je Učitelj stvaran, da je Bog stvaran – onda i vi sami postajete stvarni. Ako je sve što vidite stvarno, kako vi možete da budete nestvarni? Ali, ako kažete da je ovo nestvarno, da je on nestvaran, da je ona nestvarna – onda ćete živeti usred nestvarnosti.

Izvor: Šri Činmoj odgovara, deo 27


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 16