Kako da znamo Božiju Volju

Pitanje: Kako pojedinac može da stvarno zna kakva je Božja Volja za njega?
Šri Činmoj: Božja Volja u pojedincu je nešto što se razvija, kao mišić koji postaje, jak, jači, najjači. Božja Volja je da neki pojedinac oseti da postoji nešto stalno, trajno, zauvek. Kad pojedinac dostigne ovaj nivo, on će znati i šta je Krajnja Božja Volja. Božju Volju možemo znati po osećaju trajnog zadovoljenja koje nam donosi. Sve što je večno, sve što je besmrtno, sve što je božansko - to je Božja Volja. Iako Bog radi sa Večnošću, On nije ravnodušan ni na sekundu. Jer iz sekunde, dve sekunde, tri sekunde mi ulazimo u Beskonačnost i Večnost. Hajde da probamo da osetimo Božju Volju u svakoj sekundi.
Postoji vrlo jednostavan način da se sazna kakva je Božja Volja za nas kao pojedince. Svaki dan kad počnemo svoj dan, mi stvaramo svoj vlastiti svet. Donosimo odluke. Osećamo da stvari treba da budu obavljene na određeni način. Moram se ponašati prema ovom čoveku na ovaj način. Moram reći ovo, moram uraditi ono, moram dati ovo. Sve je „ja, ja, ja“. Svi to radimo. Ako umesto sveg ovog planiranja možemo učiniti svoj um apsolutno smirenim i tihim, možemo znati Božju Volju. Ta tišina nije tišina mrtvog tela, to je dinamična, progresivna tišina prijemčivosti. Pomoću potpune tišine i stalno rastuće prijemčivost uma može se znati Božja Volja. Kad ljudski um moćno radi, Božanska Volja ne može da deluje. Božja Volja deluje samo kad ljudski um ne deluje. Kad um postane čista posuda, Svevišnji može u njega uliti Svoj Mir, Svetlost i Blaženstvo.
Mi neprestano gradimo i rušimo svoju mentalnu kuću. Ali, ako umesto da gradimo i rušimo kuću kad nam se prohte ispraznimo svoj um, učinimo ga smirenim i tihim, onda Bog može izgraditi Svoj Hram ili Svoju Palatu u nama na Njegov vlastiti način. I kad izgradi Svoje Prebivalište u nama, reći će: „Izgradio sam ovo za tebe i za Sebe da tu zajedno boravimo. Ja sam to izgradio, ali to nije samo Moje. Uđi“.
Dakle, najlakši način da znamo Božju Volju je da postanemo instrumenti, a ne da mislimo da smo mi subjekti. Ako postanemo samo instrumenti koji sprovode Božji plan, Božja Volja će delovati u nama i kroz nas. Bog je taj koji sve čini i On je i samo to činjenje. On je sve. Mi smo samo posmatrači.

 

Izvor: Šri Činmoj, „Talasi-plamenovi“ deo I

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 22