Unutrašnja vera


Život tragaoca je život unutrašnje vere. Vera je nešto što nam stalno donosi poruku Onostranog. Vera je temelj našeg pravog života. Moramo imati veru u Boga; moramo imati veru u sebe. Ako verujemo samo u Boga, a ne i u sebe, ili ako verujemo samo u sebe, a ne i u Boga, onda ne možemo stići daleko.
Šta je naša vera? Naša vera je naš unutrašnji plač za Božjom Svetlošću i Blaženstvom u beskonačnoj meri. Naša vera je Božiji prevazilazeći Osmeh, koji preobražava naš život i nosi nas iz mora neznanja u more mudrosti. Naša unutrašnja vera u Boga nam stalno pomaže da veoma brzo trčimo i da stalno činimo da Bog trči ka nama na najbrži mogući način. Pošto je Božja brzina daleko veća od naše brzine, kada načinimo jedan korak ka Bogu, mi vidimo da je Bog načinio devedeset i devet koraka ka nama. Onda se susrećemo.
Naša vera u Boga je veoma često uslovna; ali, Božja vera u nas je uvek bezuslovna. Mi započinjemo naše duhovno putovanje sa pedeset posto vere, govoreći: „Bože, daću ti ovo; onda mi Ti daj ono. Daću Ti svoju težnju; onda Ti meni daj Svoje Blagoslove".
Vera je oko koje vidi budućnost u neposrednosti sadašnjosti. Ako imamo veru u duhovni život, mi se ne spotičemo, ne hodamo i ne marširamo. Ne! Jednostavno najbrže trčimo. Ako nepokolebljivo verujemo u Boga, ako nepokolebljivo verujemo u Unutrašnjeg Pilota i u našu sopstvenu težnju, onda stalno najbrže trčimo ka suđenom cilju.
 

Izvor: Šri Činmoj,"Bog je..."