Pitanje: Pošto je Svevišnji potpuno svestan svih naših potreba, zašto je onda potrebno moliti se?

Šri Činmoj: Ako dobiješ nešto zahvaljujući molitvi, to samo daje dodatnu vrednost tome što dobijaš u životu. Možeš da kažeš svetu: „Molio sam se za to. Zato sam to i dobio". Dete je gladno i kaže majci: „Gladan sam". Tada majka nahrani dete. Onda će dete moći da kaže svetu: „Vidite kako sam blizak sa svojom majkom". Da, majka bi svakako nahranila dete, ali činjenica da je ono tražilo, a majka poslušala njegov zahtev, čini ga radosnim. To znači da mu je ona na raspolaganju. Zbog svoje unutrašnje povezanosti i bliskosti sa majkom, dete može da zatraži od majke da mu pomogne.

Život tragaoca je život unutrašnje vere. Vera je nešto što nam stalno donosi poruku Onostranog. Vera je temelj našeg pravog života. Moramo imati veru u Boga; moramo imati veru u sebe. Ako verujemo samo u Boga, a ne i u sebe, ili ako verujemo samo u sebe, a ne i u Boga, onda ne možemo stići daleko.
Šta je naša vera? Naša vera je naš unutrašnji plač za Božjom Svetlošću i Blaženstvom u beskonačnoj meri. Naša vera je Božiji prevazilazeći Osmeh, koji preobražava naš život i nosi nas iz mora neznanja u more mudrosti. Naša unutrašnja vera u Boga nam stalno pomaže da veoma brzo trčimo i da stalno činimo da Bog trči ka nama na najbrži mogući način. Pošto je Božja brzina daleko veća od naše brzine, kada načinimo jedan korak ka Bogu, mi vidimo da je Bog načinio devedeset i devet koraka ka nama. Onda se susrećemo.

Mi kažemo da je neko ateista zato što kaže da ne postoji Bog. Kada ode u tu krajnosti, on će videti da je njegovo negativno osećanje samo po sebi oblik pozitivnog osećanja. U krajnjem slučaju, on kaže da ne postoji ništa. Ali, ono što on naziva “ništa”, za nas je nešto; a baš to mi zovemo Bogom.
Ponekad je nebo prekriveno oblacima i ne vide se zvezde ni Mesec. Mi znamo da ćemo, pošto se oblaci raziđu, moći da vidimo Mesec i zvezde. Ateista, međutim, ne može da vidi iza oblaka, pa se zadržava na njima.


Izvor: Šri Činmoj, "Bog je..."
 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 3