Čistota je jedinstvo

Kada um postane sudija, za mnoge pogrešne stvari um će reći da su ispravne. Slično tome, za mnoge nebožanske stvari um kaže da su čiste. Um ne može biti sudija; sudija treba da bude srce. A opet, ni srce nije pravi sudija, već srce moli dušu ili Boga da budu sudija. Kada srca ima vere, bilo u dušu ili u Boga, onda srce čeka na poruku iznutra. A kada srce dobije tu poruku, ono može da održi čitav um, vital i fizičko telo čistim.
Čistota je jedinstvo sa Božijom Voljom. Kada prihvatimo Božiju Volju na Božiji način, onda nam u svakom trenutku treba vera u Boga. Za sve što hoćemo, bilo da se radi o čistoti ili nečem drugom, prvo što će nas Bog pitati jeste: „Imate li vere u Mene?“ A i mi treba da se upitamo imamo li vere u Boga.

Šri Činmoj: "Vi pripadate Bogu"

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 10