Čistota je svesnost unutrašnjeg vođstva

Ako nema čistote u aspirantovom unutrašnjem ili spoljašnjem životu, onda aspirant nije ništa bolji od životinje. Bez čistote on ne može zadržati nijedan duhovni poklon koji primi. Sve se gubi i sve razočarava tragaoca ako mu nedostaje čistota. Ali ako je preplavljen čistotom, božanske osobine će na kraju ući u njega. One će pevati u njemu, plesati u njemu i učiniti ga najsretnijim čovekom na svetu. I čineći ga sretnim, ove osobine će naći svoje vlastito istinsko ispunjenje.
Čistota u fizičkom je od vrhunske važnosti. To ne znači da treba da se kupamo deset puta dnevno. Ne, to nije čistota. Čistota ne zahteva da imate čisto telo, jer istinsko fizičko boravi u srcu. Treba da postavite unutrašnji oltar unutar svoga srca. Ovaj oltar je neprestano pamćenje Svevišnjeg Pilota unutar nas. Kad svesno i neprestano mislite o Svevišnjem Pilotu unutar vas, u najvećim dubinama vašeg srca, shvatićete da je to najveća čistota. Ako nema čistote u fizičkom,  potpuni uspeh, celokupna manifestacija Boga se ne može postići. Možete imati delimičan duhovni uspeh, ali ovaj delimični uspeh će vas žalosno razočarati ako čistota nije uspostavljena u vašoj prirodi. Treba da uspostavite čistotu u fizičkom, vitalu, umu – svuda u vašoj spoljašnjoj prirodi. Tada će sve što da uradite, gde god da se nalazite, šta god da posedujete biti ispunjeno čistotom. Čistota nije nešto slabo ili negativno, to je nešto duševno i dinamično. To je nešto što se stalno hrani beskonačnom Energijom i nesalomljivom, čvrstom Voljom Svevišnjeg.
Samo izgovaranje reči  'čistota' može pomoći da se promeni aspirantov spoljašnji život, kao i njegov unutrašnji život. Ponavljajte reč čistota sto osam puta dnevno, držeći desnu ruku na pupku dok to izgovarate. Onda ćete osetiti ogromnu čistotu kako ulazi u vas i teče kroz vas. Kad ste čisti, videćete svet drugim očima. Videćete kako se čistota brzo pojavljuje u svetu. Videćete kako čistota brzo cveta u svetu. Videćete kako savršenstvo brzo raste u svetu.
 

 

Izvor: Šri Činmoj, "Čistota, mlađa sestra božanstvenosti"


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 20