Čistota je svetlost duše

Čistota je Svetlost naše duše koja ispoljava svoju božanstvenost preko tela, vitala i uma. Kada smo čisti, dobijamo sve. Ako možemo da zadržimo čistotu, nikada nećemo izgubiti ništa što je vredno sačuvati. Danas možemo da imamo uzvišene misli ili veliku unutrašnju snagu, ali sutra ćemo ih neizbežno izgubiti ako nismo čisti. Čistota je dah Svevišnjeg. Kada nas napusti čistota, napušta nas i dah Svevišnjeg i preostaje nam samo naš ljudski dah.
Čistota podrazumeva da sledimo naloge našeg Unutrašnjeg Pilota ne dozvoljavajući nebožanskim silama da uđu u nas. Čim nema čistote, tu je tama, koji je preteča smrti. Ono što danas nazivamo tamom, sutra za nas postaje smrt. Ako nema čistote, nema izvesnosti. Kada nema čistote, nema spontanosti. Kada nema čistote, nema stalnog toka božanstvenosti u nama.
Čistota je nalik božanskom magnetu. On privlači sve božanske osobine u nas. Kada imamo čistotu, svet je ispunjen ponosom na nas. Kada Majka Zemlja udomljuje makar jednu čistu dušu, njenoj radosti nema granica. Ona kaže: “Konačno, evo duše na koju mogu da se oslonim”.
Čim se uspostavi čistota, pogotovo u vitalu, mnogo šta se postiže u našem unutrašnjem i spoljašnjem životu. U ljudskoj čistoti boravi Božija najviša Božanstvenost. Čovekova čistota je Božiji Dah. Čistota je ogromna snaga. Čistotom možemo sve da postignemo. Ali, ako izgubimo čistotu, čak i ako imamo moć, bogatstvo ili uticaj, lako možemo da padnemo, da se raspadnemo.
Svi duhovni tragaoci, bez izuzetka, videli su i osetili potrebu za čistotom. Danas se oni uspinju na unutrašnji Mont Everest snagom svoje najviše čistote, ali sutra će pasti u najdublju provaliju. Kada se izgubi čistota, sve je izgubljeno, Sam Bog je izgubljen. Kada se zadobije čistota, svet se osvaja; čitav univerzum je osvojen.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Meditacija"
 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 10