Unutrašnje pročišćenje

 

Tragalac ne može postići unutrašnje pročišćenje odjednom. To je postepen proces. Unutrašnje pročišćenje počinje našom svesnom meditacijom, onda mora biti postignuto u budnom stanju i na kraju mora biti postignuto i dok spavamo. Nakon svega ovog će se postići i tokom sna. Moramo početi od početka i raditi postepeno, deo po deo. To znači da je neophodno da stalno pročišćavamo sebe tokom meditacije. Beskorisno je pokušavati da meditiramo bez pročišćenja i beskorisno je očekivati pročišćenje bez meditacije. Ako neko pokušava da meditira bez pokušaja da se prizove bar malo čistote, onda samo zatvara vrata svoga srca sve jače i jače. Ako se pojave nečiste misli u toku meditacije, onda su one beskonačno snažnije od nečistih misli koje se pojavljuju kad ne meditiramo. Zašto? Zato što je tokom meditacije sve intenzivnije, oštrije i preciznije. Ako se pojavi  bilo koja nečista ideja, ona dobije snagu od intenziteta meditacije. Ali ako svoju meditaciju započnemo čistotom, onda snaga čistote lako može uništiti bilo koju nečistu misao koja nas napada. Mir, svetlost, blaženstvo, moć i druge božanske osobine nikad se neće trajno zadržati u nama ako nam nedostaje čistota. Hiljade su doživeli neuspeh u duhovnom životu zato što se nisu potrudili  da uspostave čistotu u svojim životima. Oni su težili dva meseca, tri meseca, šest meseci, pet godina, deset godina. Onda su iznenada propali, upravo zato što nisu imali čistotu.

 

Izvor: Šri Činmoj, “Čistota: mlađa sestra božanstvenosti“

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 10