Čistota je Svetlost naše duše koja ispoljava svoju božanstvenost preko tela, vitala i uma. Kada smo čisti, dobijamo sve. Ako možemo da zadržimo čistotu, nikada nećemo izgubiti ništa što je vredno sačuvati. Danas možemo da imamo uzvišene misli ili veliku unutrašnju snagu, ali sutra ćemo ih neizbežno izgubiti ako nismo čisti. Čistota je dah Svevišnjeg. Kada nas napusti čistota, napušta nas i dah Svevišnjeg i preostaje nam samo naš ljudski dah.

Kada um postane sudija, za mnoge pogrešne stvari um će reći da su ispravne. Slično tome, za mnoge nebožanske stvari um kaže da su čiste. Um ne može biti sudija; sudija treba da bude srce. A opet, ni srce nije pravi sudija, već srce moli dušu ili Boga da budu sudija.

U izvesnoj meri, unutrašnja čistota zavisi od spoljašnje čistote. Ako se tuširate i nosite čistu odeću, ako vam je telo čisto i uredno u svakom pogledu, to je dodatak vašoj unutrašnjoj čistoti. Ali, prava unutrašnja čistota je stalno pamćenje Svevišnjeg, koji je naš Večni Pilot. To je osećaj da duboko u svom srcu imamo živi oltar. To je beskrajno teže nego istuširati se i održati telo čistim. Ipak, ako svoj spoljašnji život držite čistim, to neizostavno doprinosi vašoj unutrašnjoj svesnosti i znatno vam pomaže da svog Večnog Pilota pamtite sve vreme.

Čistota je Božiji dah. Ako imamo čistotu, Boga možemo da osetimo kao svog sopstvenog. U čistoti može da raste naša božanstvenost, u čistoti naš istinski život može da cveta i ispuni se ovde na Zemlji. Ako smo u stanju da održimo čistotu, nikad nećemo izgubiti ništa što je vredno zadržati. Danas možda imamo uzvišene misli ili veliku unutrašnju snagu, ali ćemo ih sutra sigurno izgubiti ako nismo čisti.

Ako imate loše snove, ne pokušavajte da ih upamtite. Naprotiv, odmah ih zaboravite! što pre zaboravite, to bolje za vas na svakom nivou svesti. Ako je san loš, shvatite ga kao mentalnu halucinaciju i odbacite ga. Ako je san dobar, zapamtite ga, ali nemojte da pridajete previše značaja snu.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 23