U duhovnom životu uvek treba da pokušamo da razlikujemo dobro od lošeg i da ostanemo samo sa dobrim. Bog je u svemu. Bog je u svetlosti; Bog je takođe i u tami. Ali, mi nastojimo da preobrazimo tamu u svetlost. Bog je u prljavoj vodi; Bog je takođe u čistoj vodi. Zato treba da koristimo sposobnost razlikovanja. Ako pijemo prljavu vodu, zatrovanu vodu, umrećemo. A opet, ako pijemo čistu vodu, utolićemo žeđ.

Pitanje: Da li zlo zaista postoji?
Šri Činmoj: Na najvišem nivo duhovne svesti, zlo ne postoji. Ali, u nižem ispoljavanju božanstvenosti ovde na zemlji, postoji nešto što nazivamo neznanjem. To neznanje je u zapadnom svetu protumačeno kao zlo, greh i tako dalje.
Ako kažete da smo, zbog toga što smo izgubili kontakt sa Božanskim, dopustili da se zlo rodi u nama i u zemaljskoj atmosferi, rekao bih da ste u određenoj meri u pravu. Ali, hajde da ne koristimo reč „zlo“. Pre bi trebalo da koristimo reč „neznanje“ pošto ovde, na ovom svetu, mi, ljudska bića, nismo u direktnom kontaktu, odnosno u svesnom jedinstvu sa Bogom.

Pitanje: Jednom sam pročitao da ako čovek odabere zlo, on nije stvarno slobodan.
Šri Činmoj: Kao prvo, moramo znati šta je zlo. Sve što nas ograničava, sve što nas veže, jeste zlo. Zlo će nam doći u obliku uživanja, a kada se predamo uživanju koje zlo donosi, mi smo uhvaćeni. Zlo koje želi da od nas napravi instrumente za svoje sopstvene potrebe čini da se osećamo bespomoćno i neuko, i zbog toga ga mi prihvatamo.
Ponekad možda nemamo slobodu u svom spoljašnjem životu, ali u našem unutrašnjem životu imamo znatnu količinu slobode.

Pitanje: Ne mogu da razumem kako bilo šta što je Bog stvorio može da bude nesavršeno. Kako je mogao da u početku stvori dušu koja nije savršena, a onda da kaže: „U redu, samo napred svojim putem; razvijaj se najbolje što možeš?"

Šri Činmoj: Bog nije nemilosrdno bacio dušu u ispoljavanje. Duša nije sama. Sam Bog je uvek unutar duše. Došli smo od Boga i deo smo Njega. Ali, gde je naše ostvarenje? Gde je naša savršenost? Mi smo u procesu svesnog dostizanja ostvarenja i savršenstva. Svaki pojedinac predstavlja Boga, ali nije Ga svaki pojedinac svesno ostvario.

Pitanje: Govoriš o noći i svetlosti. Da li veruješ da su delovi života tamni i nesavršeni?

Šri Činmoj: Život je sačinjen od savršenstva, ali možemo reći da postoji manje savršenstvo i veće savršenstvo. Ne možemo reći da je ova strana crna, a da je ona strana bela; reći ćemo da je na ovoj strani srazmerno manje svetlosti. Tako, ne postoji negativno i pozitivno; postoji samo pozitivno. Ali, stvar koja je manje pozitivna ima manje sposobnosti i ponekad je zovemo negativnom.

 

Izvor:  Šri Činmoj, "Bog je..."
 

Još članaka...

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Koristeći kontakt formular, možete se prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 30