Razlikovati dobro od lošeg

Ako je svetlost naš cilj, uvek moramo da trčimo ka svetlosti. Ako je savršenstvo naš cilj, treba da trčimo ka savršenstvu. Ali, ako ostajemo u nesavršenstvu i čekamo da nas nesavršenstvo oslobodi iz svoje tamnice, nikad nećemo dostići svoj cilj. Za iskrenog tragaoca, uvek je preporučljivo da prihvati pozitivni aspekt života i oseti: „Ja sam Božije dete. Ja ću težiti. Nastojaću da izrastem u samu Božiju sliku“. To je pozitivan pristup.
U duhovnom životu uvek treba da pokušamo da razlikujemo dobro od lošeg i da ostanemo samo sa dobrim. Bog je u svemu. Bog je u svetlosti; Bog je takođe i u tami. Ali, mi nastojimo da preobrazimo tamu u svetlost. Bog je u prljavoj vodi; Bog je takođe u čistoj vodi. Zato treba da koristimo sposobnost razlikovanja. Ako pijemo prljavu vodu, zatrovanu vodu, umrećemo. A opet, ako pijemo čistu vodu, utolićemo žeđ.
Ali, kako napredujemo, dolazi vreme kada ne želimo samo da zlo ostavimo po strani; mi želimo da preobrazimo zlo u dobro, tamu u svetlost. Međutim, ako ostanemo sa tamom, nećemo moći da preobrazimo tamu u svetlost. Ako ostanemo u svetlosti, ne samo da ćemo imati mogućnost, već i uverenje, garanciju, da ćemo na kraju biti u stanju da preobrazimo tamu u svetlost. Ako niz godina boravim u osvetljenoj sobi, onda će čitavo moje biće biti prosvetljeno i preplavljeno svetlošću. Tada će, kada uđem u neosvetljenu sobu, ta soba automatski biti osvetljena samim mojim prisustvom.
Zato najpre nastojimo da idemo ka svetlosti, a potom, iz svetlosti, uđemo u tamu. U suprotnom, bez obzira koliko smo godina boravili u tami, nećemo moći da vidimo lice svetlosti. Istina je da je Bog u svemu; i u tami ima malo svetlosti. Ali, Božije živo Prisustvo je življe, više ohrabrujuće, inspirativnije, više prosvetljujuće u određenim stvarima. Bog je u životinjama. Ako verujemo u reinkarnaciju, moramo reći da smo svojevremeno svi mi bili životinje. Ali, sada svesno težimo. U životinjskom životu nismo svesno težili, pa se nećemo vraćati u životinjsko carstvo, bez obzira što je Bog i u njemu. Ne! Mi smo sada u ljudskom svetu. Ovde nastojimo da krenemo jedan korak dalje; to jest, voleli bismo da uspostavimo božanski svet, Carstvo Nebesko. Jedino ako budemo mogli da odozgo donesemo svetlost, sve su šanse i prilike da ćemo tokom vremena biti u stanju da naš ljudski život, koji je napola životinjski, preobrazimo u božanski život, a negativne aspekte života da preobrazimo u uzvišenije i više ispunjujuće stvarnosti.
 

Izvor: Šri Činmoj, "Zaštita"


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9