Slobodu ne treba zloupotrebljavati

Pitanje: Jednom sam pročitao da ako čovek odabere zlo, oni nije stvarno slobodan.
Šri Činmoj: Kao prvo, moramo znati šta je zlo. Sve što nas ograničava, sve što nas veže, jeste zlo. Zlo će nam doći u obliku uživanja, a kada se predamo uživanju koje zlo donosi, mi smo uhvaćeni. Zlo koje želi da od nas napravi instrumente za svoje sopstvene potrebe čini da se osećamo bespomoćno i neuko, i zbog toga ga mi prihvatamo.
Ponekad možda nemamo slobodu u svom spoljašnjem životu, ali u našem unutrašnjem životu imamo znatnu količinu slobode. Možemo da se molimo, možemo da se koncentrišemo, možemo da meditiramo čak i u zatvorskoj ćeliji. Ali, kada nas zlo poseduje, naša unutrašnja sloboda odlazi, a naša nas spoljašnja sloboda takođe napušta. Tada ćemo ćemo sigurno težiti da ispunimo naše želje ili zle pobude.
Sve ima svoju sopstvenu prirodu. Sama priroda zla je da vezuje; sama priroda božanskog je da oslobodi. Priroda škorpija je da bodu. Ne možemo od njih očekivati da se drugačije ponašaju. Stoga, ne smemo im dati priliku da nas ubodu. Moramo ih se kloniti u svakom trenutku. Ako pipnemo škorpiju da bismo istakli našu sopstvenu slobodu, to je glupost. Moramo osećati potrebu da ostanemo samo sa nečim što nas stalno oslobađa i prosvetljuje, a to je svetlost.
 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 6