Šri Aurobindo

Sri Aurobindo YangŠri Aurobindo (1872 - 1950) nije bio samo veliki duhovni učitelj, već uz to i borac za oslobođenje Indije, filozof i pisac. Školovao se u Engleskoj i po svom povratku u Indiju postao jedan od lidera pokreta oslobođenja. Kasnije se povukao iz javnog života, da se potpuno posvetio svom duhovnom zadatku, koji se sastojao u tome da se tzv. “supermind” (svesnost koja je osnova celokupnog stvaranja) - donese u materijalni svet i time omogući temeljnu transformaciju sveta. Cilj njegove integralne joge nije samo oslobađanje pojedinca, nego istovremeno postepena transformacija zemaljske svesti; njegova joga ne vodi povlačenju iz sveta, kao mnogi tradicionalni putevi joge, nego ka životu u svetu i za jedan bolji svet.

 

Šri Aurobindo o svojoj stazi:

♦ Integralna joga se ralikuje od starih joga pošto ne vodi ka napuštanju sveta i u život na nebu ili u nirvanu, nego ka promeni života i postojanja ... Ovde je uzdizanje prvi korak, ipak to je sredstvo za sticanje nove svesnosti ... Cilj nije individualno zadobijanje Božanske realizacije po želji individue, nego Kosmičke tekovinu za zemaljsku svest.

♦ U našoj jogi počinjemo sa idejom, voljom, težnjom, potpunom predanošču; istovremeno moramo ipak potisnuti nisku prirodu, osloboditi našu svest od nje i jastvo koje se nalazi u nižoj prirodi predati jastvu koje se u višoj prirodi uzdiže do slobode.

♦ U mojoj jogi moraju sva vitalna kretanja (osećaji) podleći uticaju psihičke i duhovne tišine uma i dospeti do mira. Ako ova kretanja (osećaji) dođu u konflikt sa psihičkom ili duhovnom kontrolom, ona remete ravnotežu i sprečavaju stvaranje osnovne transformacije. Ako je neravnoteža dobra za druge staze, to je njihova stvar, onih koji slede tu stazu; za moju stazu to ne odgovara.

♦ Naša joga nije ponovno hodanje po staroj stazi, nego jedna duhovna pustolovina.

♦ Jedan i jedini cilj koji imamo pred sobom je da donesemo odozgo na svet supramentalnu svest i supramentalnu istinu.

♦ Postoji hiljadu puteva da se približimo Božanskom i da se ono ostvari. Nema velikog smisla da se razgovara o tim varijacijama; važno je dobro i dosledno slediti svoj vlastiti put.

♦ Razaranje ega, njegovo rastapanje u kosmičkoj i Božanskoj svesti je takođe deo našeg viđenja preobražaja; kroz to razaranje otkrivamo pravu ili duhovnu osobu, koja predstavlja večiti deo Božanskog.

♦ Nije potrebno odreći se običnog života da bi se tražila svetlost ili vežbala joga. To je potrebno samo onda kada pritisak unutrašnjeg poriva postaje tako jak da se običan život ne da više objediniti sa težnjom ka dominantnom duhovnom cilju.

♦ Najvažniji zahtev za jednog tragaoca je da se prvenstveno koncentriše na svoj vlastiti rast, svoje vlastito iskustvo - poriv da se pomogne drugome odvlači čoveka od njegovog sopstvenog unutrašnjeg rada. Najveća pomoć koju možemo pružiti drugome je naš duhovni rast, pošto jedino tada, samo od sebe, od nas ka njima teče nešto što im pomaže.

♦ Prvi proces u jogi jeste: odlučiti se, hteti sam sebe predati. Položi sebe u Božje ruke sa svim svojim srcem i svom svojom snagom. Ne uslovljavaj ništa, ne moli ni za šta, niti za savršenstvo u jogi, uopšte ni za šta osim jednog: da se u tebi i kroz tebe ispuni Njegova volja.

♦ Ništa ne rešava puka ideja, puko intelektualno traženje nečeg višeg, ma koliko intenzivno to razum može da prihvati. Srce se mora usmeriti na to kao na nešto za čim treba žudeti, a volja kao na nešto što treba biti urađeno.

♦ Ako želimo da potpuno iskoristimo priliku koju nam daje ovaj život, ako na pravi način odgovorimo na poziv koji smo dobili, i ako dosegnemo cilj koji je sinuo pred nama, a ne samo da želimo da mu se malo približimo, tada je izvesno da se potpuno predajemo. Tajna uspeha joge leži u tome da se ona ne smatra samo kao jedan od ciljeva u životu koga treba slediti, nego kao celi život.

♦ Vera ne zavisi od iskustva. Ona je nešto što je tu pre iskustva. Jogom obično otpočinjemo ne na osnovu iskustva, nego na osnovu vere. Takav je odnos ne samo u jogi i duhovnom životu, več takođe i u običnom životu. Svi ljudi od dela, pronalazači, izumitelji, stvaraoci znanja, idu napred sa verom, a kada je saznanje dokazano ili delo urađeno, idu unapred uprkos razočaranjima, neuspesima, suprotnim dokazima i poricanjima, pošto im nešto u njima kaže da je to istina.

♦ Božanska ljubav, ni nalik na ljudsku, je duboka, široka i tiha, moramo sami postati tihi i prostrani da bismo je postali svesni i da bismo joj odgovorili.

♦ Ljubav kojom se obraćamo Bogu ne bi trebalo da bude onaj vitalni osećaj kome ljudi daju to ime. Jer to (ljudsko) nije nikakva ljubav, nego samo jedan vitalni zahtev, jedan instinkt naklonosti, impulsa, uspostavljanje poseda i jednog monopola. To ne samo da nije Božanska ljubav, njoj ne treba ni najmanje dopustiti da se umeša u jogu.

♦ Tehnika joge koja može da izmeni svet mora biti podjednako višestrana, raznolika, strpljiva, sveuključujuća, kao i sam svet. Ako se ne pozabavi svim teškoćama ili mogućnostima i ne pozabavi se brižljivo svakim potrebnim elementom, ima li ikakve šanse za uspeh?

Šri Aurobindo o ulozi učitelja:

♦ Moramo imati poverenja u učitelja našeg života i naših postupaka, čak ako se sakrije duže vreme; tada će on otkriti svoje prisustvo u svoje pravo vreme.

♦ Vera u Božansko u milost, u jogu, u Gurua nije neka apriori vera, pošto se ona zasniva na velikoj količini ljudskog iskustva koja su se nagomilala tokom stoleća i milenijuma, kao i na ličnoj intuitivnoj moći opažanja. To je, dakle, intuitivna moć opažanja, koja je potvrđena kroz iskustvo stotina i hiljada ljudi koji su je proverili pre nas.

♦ U disciplini joge neophodna je inspiracija učitelja, a u teškim stanjima, njegova kontrola i prisustvo; inače bi bilo nemoguće proći kroz ta stanja bez puno spoticanja i zabuna, već bi to osujetilo svaku šansu za uspeh. Učitelj koji se podigao do jedne veće svesnosti i bivstvovanja, ne pomaže samo svojim podučavanjem, već mnogo više svojim uticajem, svojim primerom, pre svega svojom snagom, pomoću koje drugima prenosi svoje vlastito iskustvo.
 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 5