Um i vera

Pitanje: Da li je Guru potreban da bi se razvila vera?
Šri Činmoj: Ponekad Guru pomaže; ponekad automatski imamo veru. Neki ljudi, posebno oni koji nemaju naročito razvijen intelekt ili komplikovan um, imaju spontanu veru. Kada je um veoma snažan i dominantan, teško je imati veru u Boga, jer um vidi hiljade vrata koja vode u Božju Palatu, dok srce vidi samo jedna. Kada um treba da uđe u Božju Palatu, on pokušava da vidi koja su vrata bolja. On priđe jednim vratima, a onda pomisli da su druga vrata možda bolja. Zato tumara svuda, pokušavajući na svim vratima, i potrebno je mnogo vremena da on uđe u Božiju Palatu. Ali, mudro srce poznaje samo jedna vrata i ta vrata su vera, apsolutna vera. Ono odmah ulazi u Božju Palatu kroz ova vrata.
A opet, ako je neko intelektualno razvijen, to ne znači da ne može imati veru u Boga. Ako mu je i srce razvijeno, uverenje srca se odražava i u umu.
 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 12