Materijalni i duhovni život moraju ići zajedno

Od vrhunske važnosti je na koji način koristimo materijalni život. Materija sama po sebi nije Bogu učinila ništa loše; ona nije protivna božanskom. Mi sami koristimo materijalne stvari na pogrešan način. U materijalni život moramo da uđemo sa svetlošću svoje duše. Nož možemo da upotrebimo da bismo nekoga uboli, ili možemo da ga upotrebimo da bismo isekli neku voćku i podelili je sa drugima. Pomoću vatre možemo da kuvamo, a vatrom možemo i da se opečemo ili nekome zapalimo kuću.Treba da osetimo da materija i duh idu jedno s drugim. Materija treba da bude svesno ispoljavanje duha. Ako kažete da je materija sve, da ne postoji duh, da nema višeg života ni unutrašnje stvarnosti, moram da vam kažem da grešite. Postoji unutrašnja stvarnost, postoji beskonačna Istina koja želi da se ispolji u materiji i kroz nju. Materija je uspavana i mora da se probudi. Duh mora da vodi i oblikuje materijalni život.

Ipak, prvo treba da razumemo koja je namena materijalnog života. Ako pod materijalnim životom podrazumevamo niže vitalno uživanje i ispunjavanje grubih želja, onda je beskorisno da istovremeno pokušavamo da prihvatimo duhovni život. Međutim, ako materijalni život znači život širenja - širenja srca, širenja ljubavi - onda materija i duh lako mogu da idu jedno s drugim. U materijalnom životu treba da osetimo mir, Svetlost i blaženstvo. Trenutno u umu vidimo ljubomoru, strah, sumnju i sve same nebožanske stvari. Ali, upravo u umu možemo i moramo da osetimo sklad, mir, ljubav i ostale božanske osobine. Ako od materijalnog života želimo ove božanske osobine, onda materijalni život može savršeno da se usaglasi sa duhovnim životom.

Istinski materijalni život ne znači samo jesti, spavati i piti. Materijalni život je značajan život, koji vremenom treba da postane život posvećenosti. U ovom trenutku mi pokušavamo da posedujemo ljude i stvari na fizičkom nivou, ali materijalni život će imati smisla samo kada budemo prestali da pokušavamo da posedujemo i kada počnemo da se trudimo da se posvetimo. Jedino kada sebe posvetimo vrhunskom, neuporedivom cilju ostvarenja Boga, život će nam se otkriti kao poruka Istine, poruka beskonačnosti, večnosti i besmrtnosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Mudrost"

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 15