Ne slušajte glas koji obeshrabruje

Pitanje: Ponekad osećam da mi ide dobro u duhovnom životu, a ponekad čujem glas koji mi govori koliko sam odvratan, nestrpljiv, itd.

Šri Činmoj: U sebi imaš dva bića. Jedno te ohrabruje: “Idi napred, kreći se dalje! Činiš pravu stvar”. Ono drugo te obeshrabruje. Govori ti da moraš da postaneš mnogo duhovniji, iskreniji i posvećeniji jer si sada veoma loš. Nemoj da misliš da je onaj glas koji te ohrabruje tvoj ego. To je tvoja savest, tvoje unutrašnje biće, koje ti govori da činiš pravu stvar. Kada meditiraš, to je kao da majka ohrabruje svoje dete. Dete se trudi da nešto uradi i majka kaže: “Dođi, dete moje, činiš pravu stvar. Ti napreduješ. Kreni dalje, nastavi. Idi onoliko brzo koliko možeš”. Ovo ohrabrenje i inspiracija mogu detetu dati ogroman podsticaj da ide napred.
Ali, postoji još jedno biće u tebi koje neprestano čini da se osećaš jadno govoreći da sve činiš pogrešno; da nisi iskren. Ono uvek ukazuje na nedostatke i nesavršenosti u tvojoj prirodi. Nemoj misliti da je ono što to biće govori istina. Ne, ono se jedino trudi da te obeshrabri omalovažavajući tvoje napore i uništava tvoje samopouzdanje, praveći se da je objektivno. Time što ti govori da je ono što radiš, govoriš i osećaš pogrešno, ono ti ni na koji način ne pomaže da brže ideš ka svom cilju. Ako ti neko govori da si veoma loš, to ti uopšte ne pomaže. Naprotiv, ako imaš makar i malo mogućnosti, on je ubija. Zato oseti da je glas koji te ohrabruje božansko biće, a da je glas koji te obeshrabruje nebožansko biće u tebi.
Što se tiče tvog nestrpljenja, ako ostaneš u svetlosti tvoje težnje, nećeš biti nestrpljiv. Stalno ćeš moći da vidiš da se postepeno penješ visoko, više, najviše. Kada duševno meditiraš, dobićeš takvu radost da će ti samo tvoje strpljenje reći: “Pogledaj! Dovelo sam te dovde, tek juče si počeo da se uspinješ a već si dovde stigao!”

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 17