Ostvarenje dolazi ako idemo pravim putem

Pitanje: Kao indus, ja verujem da je krajnja istina ostvarenje Boga. Kako da dosegnemo taj cilj?
Šri Činmoj: Ostvarenje Boga je izuzetno težak predmet. Moglo bi se reći da je to kao penjanje ne na jedne, već na bezbrojne Himalaje. Milioni i milijarde ljudi žive na ovoj planeti, ali koliko se njih usudilo da se popne na planine Himalaja? Većina nas se ne usuđuje čak ni da pokuša; mi osećamo da je to za nas nemoguće. Na sreću, mi ne moramo da opravdavamo svoje prisustvo na ovom svetu time što ćemo se fizički popeti na Himalaje, ali na unutrašnje planine svi moramo da se popnemo. Bog neće dopustiti nijednom ljudskom biću da ostane neostvareno.
U spoljašnjem životu ima mnogo prepreka koje moramo da prevaziđemo. Svakog dana, u buci i metežu života, mi se suočavamo sa brojnim izazovima. Ako ne prihvatimo sve izazove, nije strašno. Ako, na primer, ne volimo sport, nije nam neophodno da igramo fudbal ili da se trudimo da postanemo najbrži trkači na svetu. Ne moramo da učestvujemo u spoljašnjoj trci radi naše evolucije ili individualnog rasta. Ali, čak i ako svesno ne učestvujemo u spoljašnjoj trci, moramo da znamo da naš um stalno trči i trči bez cilja – kao pobesneli slon. On ide tamo-amo, a istovremeno gradi čvrste zidove koji nas odvajaju od drugih.
Postoji takođe jedna unutrašnja trka – trka ka našem unutrašnjem cilju. Hrišćani taj cilj nazivaju spasenjem. Budisti ga nazivaju prosvetljenjem. Indusi ga zovu ostvarenjem Boga. Mi verujemo da će svaki pojedinac ostvariti Boga kad mu dođe vreme. Kad kucne moj čas, Bog će me nesumnjivo obdariti ostvarenjem Boga; kad kucne vaš čas, Bog će vas blagosloviti ostvarenjem Boga.
Ako je ostvarenje Boga naš cilj, onda je prvo i najvažnije što je potrebno sa naše strane da se molimo i meditiramo redovno. A opet, treba da znamo za šta se molimo. Da li se molimo Bogu za novac da kupimo jednu kuću, dve kuće, tri kuće? Ako imamo auto, da li se molimo za drugi ili treći auto? Ako se molimo Bogu da nas blagoslovi sa više materijalne imovine, onda smo još uvek u životu želja i ostvarenje Boga ostaje nam nedostižno.
Postoji i drugi način, koji možemo nazvati životom težnje. U životu težnje, mi se molimo Bogu da nam da ono što nam je zaista potrebno, a ne ono što želimo. Najviši oblik molitve u životu težnje je sledeći: „Bože, Ti znaš šta mi zaista treba. Ako je Tvoja Volja da me blagosloviš stvarima koje mi zaista trebaju, onda me u Tvom odabranom Času blagoslovi tim stvarima. Ako Ti ne želiš da mi daš ništa, to je takođe tvoja stvar. Ja hoću jedino da Ti udovoljim na Tvoj Način“.
Kada smo u svetu težnje, mi se molimo Bogu da nam da sposobnost da Mu udovoljimo na Njegov način. Ako tako činimo, idemo pravim putem. Ostvarenje Boga dolazi u pravom trenutku, ukoliko idemo pravim putem. Dakle, ako se budemo molili i meditirali da udovoljimo Bogu na Božiji Način, nesumnjivo će ostvarenje Boga osvanuti u nama.
 

 

Iz knjige "Šri Činmoj odgovara na pitanja", deo 10


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 5