Shvatimo život ozbiljno

Život treba shvatiti ozbiljno. Ali ako ga shvatimo preozbiljno, onda ćemo na silu nastojati da dobijemo Istinu. Na silu ne možemo postići Istinu na onaj način na koji Svevišnji u nama hoće da je postignemo. Ako shvatimo život preozbiljno, smesta ćemo očekivati nešto veličanstveno, sjajno i značajno od života; a ako ne dobijemo to što hoćemo, odmah ćemo se osetiti frustrirano. Osećamo da smo u zatvoru uzaludnosti. Život je jalov, sve je jalovo. Mi treba da shvatimo život ozbiljno, ali ako ga shvatamo preozbiljno, onda tražimo od života nešto što on ne može da nam pruži odmah. Polako, sigurno i nepogrešivo treba da nosimo život prema njegovom cilju. Mi nosimo život svojom težnjom; život nosi nas svojim strpljenjem i istrajnošću na putovanju prema suđenom cilju.
Neki ljudi, međutim, shvataju život veoma olako. Oni misle da život nema šta da im pruži, pa uživaju u zadovoljstvima neznanja, bilo svesno i namerno, bilo nesvesno. Treba da znamo da su se ti ljudi udružili sa besmislom. Svaki život je potekao direktno od Najvišeg Apsoluta. Ne možemo da protraćimo život. Treba da osetimo da svaki život ima sopstveni ozbiljni smisao. Individualni život će se postepeno stopiti sa Kosmičkim Životom. Ono konačno, svetlost konačnog, život konačnog, stopiće se sa Beskonačnim. Mi smo potekli od Beskonačnog. Ovde na zemlji igramo svoju ulogu pedeset, šezdeset ili sedamdeset godina, a onda odlazimo. Potom, nakon nekog vremena, ponovo ulazimo u svet sa novom porukom, sa višom svetlošću, sa većom moći da ispunimo Univerzalni Život koji postoji u svakom pojedinačnom životu na zemlji. Ako uzimamo život isuviše olako, ako ne obraćamo dovoljno pažnje na život, onda nesvesno ili svesno negiramo sopstvene unutrašnje mogućnosti i uništavamo svoje unutrašnje potencijale.

 

Šri Činmoj, iz knjige "Moje ružine latice", deo 2