Unutrašnja poslušnost

U duhovnom životu unutrašnja poslušnost i samodisciplina idu zajedno; oni su nerazdvojni. Kada disciplinujemo svoj život, mi osećamo da nismo više u životinjskom carstvu, već u ljudskom carstvu, a istovremeno, težimo za božanskim carstvom. To božansko carstvo će sigurno osvanuti. U stvari, zahvaljujući našoj težnji, mi smo ti koji će stvoriti to božansko carstvo ovde, na zemlji. Samodisciplina nas vodi otkriću sebe, a to je otkriće Boga. Nakon otkrića Boga sledi otkrovenje Boga, a nakon otkrovenja Boga ispoljavanje Boga. Na kraju, nakon ispoljavanja Boga sledi Božije savršenstvo i Božije zadovoljstvo
Oklevanje ulazi u naš život kada ne slušamo Unutrašnjeg Vodiča. Oklevanje ulazi u naš život kada ne hranimo svoje unutrašnje biće molitvom i meditacijom. Kada mi oklevamo? Mi oklevamo kad živimo u sobi uma umesto u sobi srca. Kada smo u sobi uma, pred sobom vidimo tigra, iza sebe lava, a druge opasne životinje svuda oko sebe. Mi takođe oklevamo kad se zbližimo sa tamom, bilo svesno bilo nesvesno. Kad otvorimo svoja unutrašnja vrata Princu Tame, mi stalno oklevamo. Ali, ako slušamo Unutrašnjeg Pilota, stalno smo radosni. Tada nam Princ Tame ne može prići. Mi takođe oklevamo kad ne smatramo Boga sasvim svojim. Naša najviša i jedina stvarnost je Brod Božijeg Sna. Ali ako ne shvatimo da je u nama i za nas Božija Obala Stvarnosti, onda ćemo sigurno oklevati.
Ako slušamo Volju Unutrašnjeg Pilota, u našem životu nema nikakvog oklevanja. Moramo da znamo sledeće: kada tragalac posluša Unutrašnjeg Pilota, jedna divna ruža se rađa u Vrtu Božijeg srca. Ta ruža srca ispušta nebeski miris koji uzdiže svest čitavog sveta.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Moje ružine latice", deo 4


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9