Videti svetlost u drugima

Nikad nije kasno da se nečija priroda potpuno preobrazi.

Još jedan način da se preobrazi ljudska priroda jeste da se u svakom ljudskom biću vidi samo svetlost i ništa drugo. Upravo zato što vidimo nešto nebožansko u sebi i drugima, postalo nam je nemoguće da preobrazimo sopstvenu prirodu ili ljudsku prirodu u celini. Bez obzira šta drugi čine, šta govore ili šta jesu, ako svesno i stalno možemo da vidimo samo božansku svetlost u drugima - svetlost koju mi donosimo odozgo - onda će ljudska priroda automatski biti preobražena. Ako vidimo svetlost u svakom pojedincu i u našoj sopstvenoj prirodi, onda ne samo da je moguće, nego i neizbežno, da će ljudska priroda i priroda zemlje biti preobražene.

Suoči se sa svojom nižom prirodom
Hrabro.
Tvoja viša priroda
Samo što te nije dosegnula
Srećno
I ponosno.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"