Besmrtnost i Večnost

Besmrtnost se odnosi na život, život u obliku svesti, život u obliku stvarnosti i život u obliku objekta, subjekta ili supstancije. Besmrtnost znači besmrtnost svesti, a ne besmrtnost grubog fizičkog. Čovek može da napusti telo po svojoj slobodnoj volji. Ali, ako bilo šta na fizičkom nivou mora da traje neodređeno dugo vreme, to postaje najveće mučenje. Čak i najmaterijalističkiji čovek na zemlji, čak i čovek koji voli uživanja, biće ispunjen gađenjem ako ostane na zemlji više od sto godina. Svaka nebožanska želja mu se može ispuniti, ali čak i tad će mu se smučiti, zato što nema dodira sa prosvetljujućom svešću.
Kada čovek ima dodir sa prosvetljujućom svešću, on ne obraća pažnju na čula. Oseća da mu ne treba zadovoljenje čula, ili bilo čega što pripada zemlji, zato što tada vidi da je zemlja sama po sebi nestalna. Jedina stvar koja je trajna je nerođeno i besmrtno Božanstvo.
Kada razmišljamo o Večnosti, moramo znati da sve što je stvoreno, bilo na fizičkom nivou, vitalnom nivou, umnom nivou ili transcendentalnom nivou, može biti večno. Možda je započelo juče, ali može da traje, traje milionima, milijardama i trilionima godina.
Besmrtnost se odnosi na život, a život je došao iz Tišine. Mi možemo meriti Večnost, ali ne možemo meriti Besmrtnost. Međutim, Besmrtnost je došla prva, jer je Tišina sama po sebi bila život. Tako, prvo dolazi život, a tek onda možemo da počnemo da merimo. Prvo je neko rođen, onda je star jednu sekundu, zatim jedan dan, pa jednu godinu i tako dalje.
I tako, u Večnosti postoji osećaj dimenzije, dok tako nešto ne postoji u Besmrtnosti. Ne može se meriti Besmrtnost, dok Večnost možemo pokušati da proračunamo svojom maštom. Osećaj dimenzije se javlja u Večnosti. To je božanska, intuitivna i psihička dimenzija. Besmrtnost je nešto što je već tamo.
Smatrajmo Večnost drvetom koje raste, raste, i raste. Večnost raste, a Besmrtnost ostaje ista. Besmrtnost je već tamo; samo upotrebite svoju viziju. Ali, Večnost uvek stremi naviše. Zamisao Večnosti se uspinje, dok je Besmrtnost svuda unaokolo.


Ne traći vreme
Razmišljajući o Večnosti.
Uradi odmah
Ono što bi trebalo.
Pošto Večnost postoji,
Ona će ti konačno doneti nagradu
Za tvoje današnje davanje sebe.


Izvor: Šri Činmoj, “Bog je....”
 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 5