Nebo i zemlja


Morate da znate šta podrazumevamo pod Nebom. Nebo nije mesto sa velikim kućama, velikim palatama ili stanovima. Ne! Nebo je u našem umu. Kada uživamo u božanskim mislima, mi smo na Nebu. Kada gajimo ljubomoru, niže vitalne misli ili druge nebožanske misli, mi smo u paklu. Raj i pakao su stanja svesti.
Šta svako ljudsko biće ima? Svest. Mi vidimo stvarnost pomoću svesti. Kada se molimo, kada težimo, naša konačna svest postaje beskonačna; naša tzv. netežeća svest počinje da teži. To je Nebo. Ako kažemo da ćemo svi postati božanski, to je svakako istina. Imaćemo božanski život, ali to ne znači i fizički besmrtan život. Kada pomislimo na Nebo, osećamo da je ono besmrtno. Svest Neba je besmrtna. Ali, mi veoma često grešimo. Mi mislimo da će fizičko biće ostati besmrtno, pošto je Nebo nešto besmrtno. Ne, ovo fizičko telo će živeti šezdeset, osamdeset, sto godina, možda dvesta godina i onda će otići.
Sama ideja Neba je nešto svetlo, sjajno, blaženo i, istovremeno, besmrtno. Ali, moramo da znamo šta je besmrtno u nama. To je svest, svest koja teži u nama. Kada kažemo da će zemlja biti preobražena u Nebo, to znači da će sve ono što je u nama ili u svetu nesavršeno, tamno i netežeće, biti na kraju preobraženo u savršenstvo.
 

Šri Činmoj


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 2