Nivoi ostvarenja

Kao što ima različitih ljudi, tako ima i različitih jogija. Nisu svi jogiji na istom nivou. Potpuno ostvareni jogi je onaj ko je stalno jedno sa Božijom Svešću, stalno svestan svog jedinstva sa Bogom. A opet, ima poluostvarenih ili delimično ostvarenih jogija. Nekoliko sati dnevno, kad meditiraju, oni će biti jedno sa Bogom, a ostalo vreme biće kao obični ljudi. Jedinstvo određenog jogija sa Bogom zavisi od vrste ostvarenja koje je taj jogi postigao.
Ostvarenje Boga je kao drvo. Čovek može da dotrči, dotakne drvo ostvarenja i kaže: “Ja sam ostvario”. Ali, to ostvarenje je samo dodirivanje podnožja drveta. Čovek je veoma srećan kad dotakne podnožje drveta, jer vidi da su tu plodovi, lišće i grane; on može da ih dotakne, da ih drži, da ih oseti, i zna da je dostigao svoj cilj. Ali, neko drugi će reći: “Ne, ja nisam zadovoljan. Hoću da se malo popnem i da sedim na grani. Onda ću osećati da sam postigao moj cilj”. On ide korak više, pa je zato njegovo ostvarenje više. A opet, neko će se popeti na najvišu granu i jesti ukusno voće sa nje. Njegvo ostvarenje je još više, jer on ne samo da je video i dotakao Najviše, već se zaista popeo do Najvišeg. Ali, on nema nameru da siđe dole, zato što oseća da će čim siđe dole opet biti običan čovek i uplešće se u mreže neznalačkog sveta. On oseća da više neće moći da se ponovo popne ako siđe dole. 
Postoji, međutim, još jedna vrsta ostvarene duše koja će se ne samo popeti do Najvišeg radi ostvarenja, nego će odozgo doneti voće sa tog drveta za ceo svet. On će se vratiti radi ispoljavanja. On kaže: “Nisam zadovoljan sedenjem na vrhu drveta. To nije moj cilj. Hoću da ono što sam dobio podelim sa ljudima”. On ima sposobnost da se po volji popne i siđe. Kad siđe, on odozgo donosi Samilost, Mir, Svetlost i Blaženstvo. A kad se penje, on nosi čovečanstvo sa sobom. On uzima nekoliko ljudskih bića na svoja pleća i onda se ponovo penje. On će te duše zadržati gore i ponovo će sići da na svojim plećima ponese još nekoliko drugih. Njegova sposobnost je beskrajno veća od sposobnosti onoga ko samo dođe i dotakne drvo. Njegovo ostvarenje je najpotpunije.
U Indiji je bio popriličan broj duhovnih Učitelja koji su bili delimično ostvareni. Oni su dotakli podnožje drveta, ali se nisu popeli do najviše grane. Aspiranti ih smatraju veoma velikim, ali kad njihov nivo uporedite sa nivoom Šri Krišne ili Hrista ili Bude, moraćete da priznate da su oni koji su dotakli drvo postigli samo delimično ostvarenje.
Ako indus dodirne kap vode iz Ganga, on će osetiti čistotu. Ali, ako je neko u stanju da prepliva Gang, naravno da će on biti više ubeđen da je čitavo njegovo telo pročišćeno. I kada se radi o ostvarenju, čovek može da bude zadovoljan jednom kapi nektara, ili može da kaže: “Ne, meni je potreban bezgranični okean”. A opet, neko će reći: “Taj bezgranični nektar nije samo za mene; on je za sve. Hoću da ga podelim sa drugima”. Ostvarenje pojedinca koji zaista ima sposobnost da to svoje najviše ostvarenje podeli sa drugima nesumnjivo je više od ostvarenja prethodne dvojice. Šri Ramakrišna je govorio o đivakoti i išvarakoti. Đivakoti je onaj ko je ostvario Boga, ali neće da ponovo uđe u oblast ispoljavanja. Čovek koji ima splav, maleni čamac, može da sam preplovi more neznanja, ali ne može da povede druge. Ali išvarakoti, koji ima veliki brod, može da na njemu smesti hiljade i hiljade ljudskih duša i poveze ih preko mora neznanja. On se stalno iznova vraća u svet da bi oslobodio čovečanstvo.

Iz knjige Šri Činmoja “Samaddhi and siddhi”
 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 6