Od vrhunske važnosti je na koji način koristimo materijalni život. Materija sama po sebi nije Bogu učinila ništa loše; ona nije protivna božanskom. Mi sami koristimo materijalne stvari na pogrešan način. U materijalni život moramo da uđemo sa svetlošću svoje duše. Nož možemo da upotrebimo da bismo nekoga uboli, ili možemo da ga upotrebimo da bismo isekli neku voćku i podelili je sa drugima. Pomoću vatre možemo da kuvamo, a vatrom možemo i da se opečemo ili nekome zapalimo kuću.
Treba da osetimo da materija i duh idu jedno s drugim.

Pitanje: Da li je put srca lakši od puta uma?
Šri Činmoj: Postoje dva puta kojima možeš da kreneš: jedan je mentalni put a drugi je psihički put. Najlakši, najbrži i najubedljiviji put je psihički put, put srca. Kada nešto osetimo, imamo više ubeđenja nego kada vidimo nešto.

Radoznao čovek ne želi istinu. Istina mu nije potrebna. On samo želi da čuje od drugih kakva je istina. U vrlo retkim prilikama, on bi možda hteo da izdaleka vidi istinu. Ali, on se plaši da lično priđe istini. On oseća da će ga, onog trenutka kad se približi istini, vulkanska moć istine uništiti, uništiti njegovo zemaljsko biće, koje nije ništa drugo do neznanje.

Godinama smo prolazili kroz veoma mračan period. Kad je noć najtamnija, onda dolazi blistavo svitanje. U bliskoj budućnosti osvanuće nova svetlost i raščistiti sve oblake, guste oblake koji su se sakupljali godinama. Veoma skoro - ja ne kažem sutra, ili za mesec dana, ili za godinu ili dve - ali u bliskoj budućnosti, naš svet će videti zoru svetske istorije.

Božanska Ijubav je najbrži put da ostvarimo Najviše. Um je odigrao svoju ulogu. Sada svet vapi za blagom srca, a to je Ijubav. Ako sledimo put srca, videćemo da duboko u srcu prebiva duša. Istina, svetlost duše prožima celo telo, ali postoji posebno mesto gde duša boravi najveći deo vremena, a to je srce. Duhovno srce je smešteno u sredini grudi. Ako želimo da steknemo slobodan pristup duši, treba da usmerimo svoju pažnju, svoju koncentraciju, na srce. Ono je centar čiste Ijubavi i jedinstva.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 25