Radoznao čovek ne želi istinu. Istina mu nije potrebna. On samo želi da čuje od drugih kakva je istina. U vrlo retkim prilikama, on bi možda hteo da izdaleka vidi istinu. Ali, on se plaši da lično priđe istini. On oseća da će ga, onog trenutka kad se približi istini, vulkanska moć istine uništiti, uništiti njegovo zemaljsko biće, koje nije ništa drugo do neznanje.

Godinama smo prolazili kroz veoma mračan period. Kad je noć najtamnija, onda dolazi blistavo svitanje. U bliskoj budućnosti osvanuće nova svetlost i raščistiti sve oblake, guste oblake koji su se sakupljali godinama. Veoma skoro - ja ne kažem sutra, ili za mesec dana, ili za godinu ili dve - ali u bliskoj budućnosti, naš svet će videti zoru svetske istorije.

Božanska Ijubav je najbrži put da ostvarimo Najviše. Um je odigrao svoju ulogu. Sada svet vapi za blagom srca, a to je Ijubav. Ako sledimo put srca, videćemo da duboko u srcu prebiva duša. Istina, svetlost duše prožima celo telo, ali postoji posebno mesto gde duša boravi najveći deo vremena, a to je srce. Duhovno srce je smešteno u sredini grudi. Ako želimo da steknemo slobodan pristup duši, treba da usmerimo svoju pažnju, svoju koncentraciju, na srce. Ono je centar čiste Ijubavi i jedinstva.

Duhovnost je univerzalnost Istine, Svetlosti i Blaženstva. Duhovnost je svesna potreba za Bogom. Duhovnost je stalna prilika da se uvidi i dokaže da svi mi možemo da budemo isto toliko veliki koliko i Bog.... Ovaj svet je pun tuge. Mi smo za to odgovorni. Naša osećanja ličnog interesa i lične važnosti su u potpunosti odgovorna za to. Individulna svest mora da se proširi. Čoveku je potrebna inspiracija. Čoveku je potrebno delovanje. Duhovnosti je potreban čovek. Duhovnosti je potrebno apsolutno ispunjenje. Duhovnost ima unutrašnje oko koje sve životne okolnosti povezuje sa unutrašnjom sigurnošću.

Oni koji se posvete duhovnom životu moraju da znaju da ne treba da ga prihvate kao bekstvo. Ali ne, unutrašnji život nije bekstvo.
Unutrašnji život će nam otkriti istinu i svetlost. I više od toga, vodiće nas i daće nam poruku prosvetljenja i preobražaja.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 5