Pitanje: Kako neka religija može da prevaziđe uske vidike i razvije stvarno prihvatanje svih drugih religija kao istinskih i neophodnih?

Šri Činmoj: Religija kao takva ne može da prevaziđe uske vidike. Jedino kad religija prihvati pomoć od duhovnosti, svoje starije sestre, postaje moguće prevazići te uske vidike. Religija vidi Boga, ali duhovnost čini da tragalac postane Bog.

Bog je jedan, ali u isto vreme, On je mnoštvo. Drvo je jedno, ali ima veoma mnogo grana. Kada gledate granu, osećate da je to drvo. Kada gledate list, osećate da je i to drvo. Slično tome, Bog može da izgleda drugačije iz različitih uglova. On je, međutim, isti Bog. Sve religije su deo jednog Boga-Drveta. Ovo Bog-Drvo ima mnogo grana, cvetova i plodova. Ako se popnete na drvo i odmorite se na nekoj grani, da li će drvo biti nezadovoljno? Slično tome, ako uzmete cvet ili plod, bez obzira sa koje grane, Bog-Drvo će biti zadovoljan, jer je svaka grana nerazdvojni deo samog Drveta.

 

Izvor: Šri Činmoj: "Bog je...."

Ono što se Bogu najviše sviđa u svakoj religiji je srce jedinstva. Neka najpre svaka religija toleriše one druge. Kada je tolerancija postignuta, neka onda svaka religija pođe korak napred. Neka takođe i prizna druge religije. Pošto ih prizna, svaka religija mora iskreno da oseti da su druge religije isto tako dobre. Mora da oseti da je svaka religija u pravu na svoj sopstveni način, da su sve podjednake.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Koristeći kontakt formular, možete se prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9