Karma je sanskritska reč koja znači delovanje. U filozofiji Gospoda Bude zakon karme ima izuzetno značajnu ulogu. Na svim duhovnim stazama moramo do izvesne mere prihvatiti zakon karme. U današnje vreme je zakon karme suštinski, zato što se ljudi još uvek odaju zadovoljstvima neznanja. Ali kad ozbiljno i potpuno uđemo u more duhovnosti, zakon karme neće uvek neizbežno važiti.

Pitanje: U svom predavanju si rekao da ako vidimo problem i suočimo se sa problemom, mi imamo veću snagu od problema. Da li time hoćeš da kažeš da problem nije problem ako znamo kako da gledamo na njega?
Šri Činmoj: Ako znamo kako da gledamo na problem, pola njegove snage nestaje. Ali, mi obično nastojimo da izbegnemo problem; pokušavamo da pobegnemo od njega. Nije zločin imati problem, pa zašto bismo se onda plašili da se suočimo sa njim? Naš problem je u tome što, kad se u našem životu desi nešto nezgodno, mi smesta osećamo da je to naša greška, da smo učinili nešto pogrešno.

Pitanje: Da li ono što činimo na ovom svetu utiče na naš budući život?
Šri Činmoj: Ako učinimo nešto pogrešno na ovom svetu, moramo da znamo da ćemo bilo danas bilo sutra, bilo u fizičkom svetu bilo u unutrašnjem svetu, iskusiti posledicu toga. „Što smo posejali, to ćemo i požnjeti.“ To je zakon karme. Ako stalno kradem, onda ću jednog dana biti uhvaćen i završiću u zatvoru. Možda me, ako ukradem nešto, neće uhvatiti danas; ali ako nastavim da kradem, na kraju ću biti uhvaćen. A opet, ako redovno radim dobre stvari – ako se molim, ako meditiram, ako činim božanske stvari – i to će mi doneti rezultat. Zakon karme se ne može tako lako poništiti. Moguće ga je poništiti jedino ako se spusti Božanska Milost.

 

Pitanje: Koliko bolesti potiče od karme, a koliko od fizičkih faktora?
Šri Činmoj: To je veoma komplikovano pitanje. Ponekad pojedinac nema snažnu konstituciju, bilo usled naslednih faktora, bilo usled nedostatka hrane u detinjstvu. Zato on često poboleva. A ponekad loše sile uživaju da napadaju neku dušu koja teži. One znaju da tu osobu ne mogu da unište, ali mogu da neprekidno odlažu njen napredak, njena dostignuća i uspeh. Ako nas ujutru boli glava ili stomak, kako onda da dobro meditiramo?

Pitanje: Da li zaista žanjemo ono što smo posejali, od svake misli, od svake aktivnosti?
Šri Činmoj: Što smo posejali, to ćemo i požnjeti. To je istina. Ali, u isto vreme, ako se molimo Bogu, ako meditiramo na Boga, onda Božija Samilost može da poništi pogrešne sile koje dolaze od naših loših misli. Ako dodirnemo vatru, naravno da će nam vatra ispeći prste, U isto vreme, postojaće neka zaštitnička sila koja će nas sprečiti da dodirnemo vatru.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Koristeći kontakt formular, možete se prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 54