Pitanje: Koliko bolesti potiče od karme, a koliko od fizičkih faktora?
Šri Činmoj: To je veoma komplikovano pitanje. Ponekad pojedinac nema snažnu konstituciju, bilo usled naslednih faktora, bilo usled nedostatka hrane u detinjstvu. Zato on često poboleva. A ponekad loše sile uživaju da napadaju neku dušu koja teži. One znaju da tu osobu ne mogu da unište, ali mogu da neprekidno odlažu njen napredak, njena dostignuća i uspeh. Ako nas ujutru boli glava ili stomak, kako onda da dobro meditiramo?

Pitanje: Da li zaista žanjemo ono što smo posejali, od svake misli, od svake aktivnosti?
Šri Činmoj: Što smo posejali, to ćemo i požnjeti. To je istina. Ali, u isto vreme, ako se molimo Bogu, ako meditiramo na Boga, onda Božija Samilost može da poništi pogrešne sile koje dolaze od naših loših misli. Ako dodirnemo vatru, naravno da će nam vatra ispeći prste, U isto vreme, postojaće neka zaštitnička sila koja će nas sprečiti da dodirnemo vatru.

Pitanje: Kakva je veza duše sa prošlom i budućom karmom?
Šri Činmoj: Zapravo, karma i ne može da se dublje razume po strani od duše. Karma i postoji radi rasta duše. Siguran sam da znaš šta reč “karma” znači. To je sanskritska reč, izvedena iz korena “kri”, činiti. Sve što učinimo, kažemo ili pomislimo je karma. Univerzumom vlada zakon koji nazivamo zakonom karme. Ti si čitao mnogo o zakonu karme, tako da ne moram da ga ovde objašnjavam; jedino ću reći da sve što učinimo ili pomislimo ostavlja otisak na naše kauzalno telo i donosi određene rezultate.

U isto vreme, duša je iznad mreža uzroka i posledice. Ona je veza između onog što prethodi i onog što sledi. Ona je obogaćena svim iskustvima koja ličnost stiče kroz zakon karme.

 

izvor: Šri Činmoj, "Mudrost"

Pitanje: Da li bi, molim te, mogao da objasniš kako zakon karme utiče na nas u ovom životu i u našem narednom životu?
Šri Činmoj: Mi nosimo prošlost u sebi. To je jedan neprekidni tok. „Što si posejao, to ćeš i požnjeti“. Ako učinimo nešto pogrešno, moramo da znamo da ćemo bilo danas, bilo sutra, bilo u fizičkom svetu ili u unutrašnjem svetu, snositi posledice. Ako stalno kradem, uhvatiće me i strpati u zatvor ili ću patiti na neki drugi način. A ako učinim nešto dobro, ako se molim, ako meditiram, ako činim božanske stvari, moje će biti i posledice toga.

 

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 3