Bog nas voli na svoj način

Bog nas nikada ne ignoriše. On Sebe ispoljava u nama i pomoću nas, tako da ne može da nas ignoriše. Bog zna da smo mi Njegovi instrumenti, Njegovi odabrani instrumenti, pa kako onda može da nas ignoriše? Mi smo Njegova deca.
Ponekad se molimo Bogu najintenzivnije, ali nam danima ili mesecima Bog ne odgovara. Možda su naši dragi na samrti, pa plačemo i molimo Boga da ih spase. Tada vidimo da Bog ne uslišuje našu molitvu. Da li je Bog okrutan? Nije. On ima Svoj Način delovanja. Ali, upravo zato što se molimo i meditiramo, mi zaista osećamo da postoji Neko ko je na malo višem položaju od nas. Ako smo iskreni, moramo da osetimo da postoji Neko ko voli naše mile i drage više od nas. Postoji Neko ko ima sposobnost da mnogo više od nas saoseća sa patnjom određenog ljudskog bića.
Bog nas voli na Svoj Način, a ne na naš način. U ovom trenutku mi osećamo da nas Bog voli ako ispunjava naše želje i težnje. Ali, kada uđemo duboko u sebe i iskusimo pravu Ljubav, božansku Ljubav, osetićemo da smo mi Božija odabrana deca. I bilo da nam On ispunjava naše trenutne želje ili ne, mi znamo da sve što On čini, čini za naše dobro.


Izvor: Šri Činmoj, „Ljubav“
 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 6