Spona konačnog i Beskonačnog

Ljubav je unutarnja spona, unutarnja veza, unutarnja karika koja spaja čoveka i Boga, spaja konačno i Beskonačno. Uvek moramo da priđemo Bogu s ljubavlju. Ljubav je tajni ključ koji nam omogućava da otvorimo Božija Vrata. Tamo gde ima ljubavi, čiste ljubavi, božanske ljubavi, tu je i ispunjenje. Bez ljubavi ne možemo da postanemo jedno sa Bogom.
Šta je ljubav? Kada ljubav podrazumeva da nekoga ili nešto treba da posedujemo, to onda nije prava ljubav; to nije čista ljubav. Kada ljubav podrazumeva da dajemo i da postajemo jedno sa svime, sa ljudima i božanstvenošću, to je onda prava ljubav.
Ništa ne može da bude uzvišenije od ljubavi. Bog je veliki samo zato što On poseduje beskonačnu Ljubav. Kada bismo hteli da definišemo Boga, mogli bismo to da učinimo na milion načina, ali želim da kažem da nijedna definicija Boga nije prikladnija nego što je to definicija Boga kao sveukupne Ljubavi.
Mi se molimo Bogu samo zato što je Bog sav Ljubav. Bog nije nalik nekom učitelju koji u ruci drži gvozdenu šipku kojom nas sve vreme udara. Samo zato što je Bog sav Ljubav, sav Samilost, mi se obraćamo Njemu i nikom drugom.
Svet postoji upravo zato što na svetu još uvek postoji ljubav. Nijedan drugi božanski kvalitet ne može da stvara, održava i ispuni Boga ovde na Zemlji kao što je to kvalitet ljubavi. Božanska ljubav ne podrazumeva emocionalnu razmenu ljudskih misli ili ideja; ona podrazumeva ispunjenje jedinstva.
Božansku ljubav ne možemo da vežemo svojim ljudskim mislima, idejama ili idealima, ali božansku ljubav možemo da vežemo stalnim žrtvovanjem sebe. Božanska ljubav je beskonačna, ali žrtvovanjem sebe možemo da vežemo beskonačno u sebi.
Ljubav podrazumeva prihvatanje. Šta ćemo mi to da prihvatimo? Prihvatićemo ovaj naš svet koji nas okružuje i koji je u nama. Ako ne prihvatimo svet, koji predstavlja Božije spoljašnje Telo, tada poričemo i odričemo se Boga u tišini i potajno, ako ne i otvoreno.
Kako možemo da pomognemo svojoj braći i sestrama u svetu? Mi možemo da im pomognemo ako u potpunosti postanemo Ljubav prema Jednom koji je večno sva Ljubav. Volimo tog Jednog, volimo koren drveta. Tada ćemo videti da će i grane i listovi i plodovi drveta osetiti našu ljubav. Svako ko ispuni Boga i Njegovu Tvorevinu otelovljuje Božiju živu Brižnosti i živu Žrtvu. I upravo u Toj Brižnosti i Žrtvi su i Bog i čovek ispunjeni.

 

Šri Činmoj
 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 4