Inspirativne misli 11

Neću kritikovati ni čoveka ni Boga, jer se čovek trudi uprkos svojoj bespomoćnosti, a Bog se trudi uprkos tome što dolazi nezvan.

Šri Činmoj