Inspirativne misli 14

Da bi rešio svaki problem, prvo reši svoje sopstvene probleme. Da bi voleo sva ljudska bića, prvo voli Boga.

Šri Činmoj