Inspirativne misli 15

Ne izbegavaj, nego preobrazi stvari kojima treba preobražaj.

Šri Činmoj