Inspirativne misli 16

Ne krivi svet. Pronađi rešenje.

Šri Činmoj