Inspirativne misli 17

Moramo se usuditi da se suprotstavimo svim teškoćama u životu. Jedino će tada opasnosti biti savladane i nestati.

Šri Činmoj