Inspirativne misli 20

Mi smo ništa u poređenju sa onim što ćemo postati ako se budemo molili i meditirali do kraja života.

Šri Činmoj