Inspirativne misli 21

Sreća nije slučajna stvar. Sreća se mora odgajiti pomoću naših molitvi i meditacija.

Šri Činmoj