Inspirativne misli 23

Meditacija nam daje duševni mir bez sredstava za smirenja. I za razliku od sredstava za smirenje, duševni mir koji dobijamo od meditacije neće iščiliti.

Šri Činmoj