Inspirativne misli 24

Moj spoljašnji napredak i moj unutrašnji uspeh su kao glava i pismo istog novčića.

Šri Činmoj