Inspirativne misli 26

Moramo da stalno napredujemo. Vreme ne čeka nikoga.

Šri Činmoj