Inspirativne misli 27

Ako život ne prihvati disciplinu za svog pravog prijatelja, on ne može ni da uspe ni da nastavi dalje.

Šri Činmoj