Inspirativne misli 28

Svaki put kada kročiš u novu godinu, odluči da sa sobom ne nosiš svoje staro ja. Otvori kapije novog života. Bićeš srećan. Zatvori kapije svog starog života. Bićeš srećan.

Šri Činmoj