Inspirativne misli 31

Samo više voli viši život. Niži život automatski će te se kloniti.

Šri Činmoj