Inspirativne misli 33

Um koji ne teži smatra da je meditacija gubljenje vremena. Srce koje teži oseća i zna da je meditacija tajni i sveti procvat života koji se uspinje ka Nebu.

Šri Činmoj