Inspirativne misli 34

Nema sumnje da je Bogu potreban moj poziv da bi sišao odozgo i delovao u meni i pomoću mene.

Šri Činmoj