Inspirativne misli 39

Nemojte da čitate tajne misli uma, već osetite svete misli srca.

Šri Činmoj