Inspirativne misli 44

Ne krivi svet. Pronađi rešenje.

Šri Činmoj