Inspirativne misli 45

Posluži se svakom prilikom koju novi dan donosi, jer ne mora svaki dan imati podjednake mogućnosti.

Šri Činmoj