Inspirativne misli 48

Uspeh se meri spoljašnjom radošću. Napredak se meri unutrašnjim mirom.

Šri Činmoj